Registrace
Úvodní stránka
Přehled služeb
Podmínky
Ptáte se nás [FAQ]
Více o Weblight.cz
Nápověda
Free hosting
Free mail
Archiv
Quicklight
Krok za krokem

  Login:
  
  Heslo:
   
  Zapomněli jste heslo?

Přesměrování zadarmo
ICQ: 229204436

©2004-2020

RSS novinky - http://www.weblight.cz/rss.php

Počítadlo:
Online:
 

Podmínky

 

Tato pravidla využívání systému Weblight.cz jsou závazné v plném znění pro všechny registrované uživatele. Jakékoliv změny v pravidlech jsou vždy předem oznamovány uživatelům systému prostřednictvím e-mailu. Účinnost nových změn je vždy počátkem zveřejnění a případného upozornění na e-mail uživatelů.

I. Základní ustanovení

1. Provozovatel – Provozovatelem se myslí server Weblight.cz, jakož i jeho zástupci

2. Uživatel – Uživatelem se myslí klient, užívající služeb serveru Weblight.cz

3. Při porušení podmínek má provozovatel právo na pozastavení služeb nebo jejich odstranění a zablokování uživatelského účtu uživatele nebo jeho odstranění. Odstraněním účtu přijde uživatel o poskytování služeb provozovatelem bez možnosti jakékoliv náhrady.

4. Uživatel s těmito podmínkami plně souhlasí a nese za jejich porušení plnou zodpovědnost tím, že se zaregistroval a je členem tohoto systému.

5. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit uživatelský účet bez uvedení důvodů a zavazuje se, že tohoto nebude zneužito.

6. Rozhodnutí o porušení podmínek závisí výhradně na provozovateli

7. Uživatel v plné míře odpovídá za veškeré škody, které způsobí svým jednáním v rozporu s těmito podmínkami nebo právním řádem provozovateli serveru nebo jiným uživatelům serveru anebo třetím osobám. Této odpovědnosti se nelze zprostit.

8. Obsahy stránek nesmí být v rozporu s platným právním řádem a ústavou České republiky a taktéž EU a za toto zodpovídá uživatel (majitel stránek či serveru).

II. Registrace uživatele

1. Uživatel ručí za správnost a úplnost údajů, uvedených v registraci. Případné změny je uživatel povinen zaktualizovat co nejdříve.

2. Informace získané při registraci uživatele jsou považovány za důvěrné a nebudou poskytnuty třetím stranám. Využívání uvedených dat bude v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů.

3. Registrací v systému uživatel souhlasí se zasíláním informačních e-mailů což je v souladu s platnými právními předpisy dle zákona č.480/2004Sb.

4. Pokud uživatel neaktivuje alespoň jednu ze služeb do 1 kalendářního měsíce od registrace, bude jeho účet po uplynutí této doby považován jako nepoužívaný a bude odstraněn.

5. Pokud uživatel nebude využívat služeb Weblight.cz po dobu 6 měsíců, bude jeho účet odstraněn. Využíváním služby se rozumí zřízení alespoň jedné služby a její aktualizace. (Pozn.- Aktualizací se myslí provozuschopnost služby, zobrazování apod.)

.