Ako hodnotÝte Zakuho ? ( Hodno´te ako v Ükole )
1 30(19%)
1
2 21(14%)
2
3 57(37%)
3
4 15(10%)
4
5 31(20%)
5
hlas¨: 154
anketa weblight.cz