Ako hodnotÝte Zakuho ? ( Hodno´te ako v Ükole )
1 31(19%)
1
2 22(14%)
2
3 60(37%)
3
4 17(11%)
4
5 31(19%)
5
hlas¨: 161
anketa weblight.cz