Ako hodnotÝte Shina ? ( Hodno´te ako v Ükole )
1 64(47%)
1
2 21(15%)
2
3 25(18%)
3
4 14(10%)
4
5 12(9%)
5
hlas¨: 136
anketa weblight.cz