Ako hodnotÝte Shina ? ( Hodno´te ako v Ükole )
1 66(45%)
1
2 23(16%)
2
3 28(19%)
3
4 15(10%)
4
5 15(10%)
5
hlas¨: 147
anketa weblight.cz