Ako hodnotÝte Yoroia ? ( Hodno´te ako v Ükole )
1 38(19%)
1
2 29(14%)
2
3 34(17%)
3
4 38(19%)
4
5 63(31%)
5
hlas¨: 202
anketa weblight.cz