Ako hodnotÝte Yoroia ? ( Hodno´te ako v Ükole )
1 48(20%)
1
2 41(17%)
2
3 39(16%)
3
4 45(18%)
4
5 73(30%)
5
hlas¨: 246
anketa weblight.cz