DID YOU FOUND THE WRITTEN INFO SUFFICIENT? Nacházite zde dostatečné písemne informace?
YES COMPLETELLY - Určite ano 354(28%)
YES COMPLETELLY - Určite ano
YES - Ano 325(26%)
YES - Ano
NO - Ne 276(22%)
NO - Ne
NOT AT ALL - Určite ne 314(25%)
NOT AT ALL - Určite ne
hlasů: 1269
anketa weblight.cz