DID YOU FOUND THE WRITTEN INFO SUFFICIENT? Nacházite zde dostatečné písemne informace?
YES COMPLETELLY - Určite ano 407(27%)
YES COMPLETELLY - Určite ano
YES - Ano 384(26%)
YES - Ano
NO - Ne 324(22%)
NO - Ne
NOT AT ALL - Určite ne 367(25%)
NOT AT ALL - Určite ne
hlasů: 1482
anketa weblight.cz