DID YOU FOUND THE WRITTEN INFO SUFFICIENT? Nacházite zde dostatečné písemne informace?
YES COMPLETELLY - Určite ano 368(28%)
YES COMPLETELLY - Určite ano
YES - Ano 340(26%)
YES - Ano
NO - Ne 289(22%)
NO - Ne
NOT AT ALL - Určite ne 333(25%)
NOT AT ALL - Určite ne
hlasů: 1330
anketa weblight.cz