DID YOU FOUND THE WRITTEN INFO SUFFICIENT? Nacházite zde dostatečné písemne informace?
YES COMPLETELLY - Určite ano 404(27%)
YES COMPLETELLY - Určite ano
YES - Ano 382(26%)
YES - Ano
NO - Ne 324(22%)
NO - Ne
NOT AT ALL - Určite ne 365(25%)
NOT AT ALL - Určite ne
hlasů: 1475
anketa weblight.cz