DID YOU FOUND THE WRITTEN INFO SUFFICIENT? Nacházite zde dostatečné písemne informace?
YES COMPLETELLY - Určite ano 326(28%)
YES COMPLETELLY - Určite ano
YES - Ano 307(26%)
YES - Ano
NO - Ne 262(22%)
NO - Ne
NOT AT ALL - Určite ne 290(24%)
NOT AT ALL - Určite ne
hlasů: 1185
anketa weblight.cz