DID YOU FOUND THE WRITTEN INFO SUFFICIENT? Nacházite zde dostatečné písemne informace?
YES COMPLETELLY - Určite ano 403(27%)
YES COMPLETELLY - Určite ano
YES - Ano 381(26%)
YES - Ano
NO - Ne 323(22%)
NO - Ne
NOT AT ALL - Určite ne 365(25%)
NOT AT ALL - Určite ne
hlasů: 1472
anketa weblight.cz