DID YOU FOUND THE WRITTEN INFO SUFFICIENT? Nacházite zde dostatečné písemne informace?
YES COMPLETELLY - Určite ano 378(27%)
YES COMPLETELLY - Určite ano
YES - Ano 353(26%)
YES - Ano
NO - Ne 299(22%)
NO - Ne
NOT AT ALL - Určite ne 345(25%)
NOT AT ALL - Určite ne
hlasů: 1375
anketa weblight.cz