DID YOU FOUND THE WRITTEN INFO SUFFICIENT? Nacházite zde dostatečné písemne informace?
YES COMPLETELLY - Určite ano 342(28%)
YES COMPLETELLY - Určite ano
YES - Ano 314(26%)
YES - Ano
NO - Ne 269(22%)
NO - Ne
NOT AT ALL - Určite ne 304(25%)
NOT AT ALL - Určite ne
hlasů: 1229
anketa weblight.cz