DID YOU FOUND THE WRITTEN INFO SUFFICIENT? Nacházite zde dostatečné písemne informace?
YES COMPLETELLY - Určite ano 328(28%)
YES COMPLETELLY - Určite ano
YES - Ano 308(26%)
YES - Ano
NO - Ne 263(22%)
NO - Ne
NOT AT ALL - Určite ne 291(24%)
NOT AT ALL - Určite ne
hlasů: 1190
anketa weblight.cz