Akú si zaslúžme známku?
1 - výborný (82%)
1 - výborný
2 - chválitebný (5%)
2 - chválitebný
3 - dobrý (4%)
3 - dobrý
4 - dostatočný (4%)
4  - dostatočný
5 - statočný (4%)
5 - statočný
hlas: 6269
anketa weblight.cz