Moje vierovyznanie
Rimskokatolicka 12(12%)
Rimskokatolicka
ECAV 6(6%)
ECAV
Greckokatolicka 2(2%)
Greckokatolicka
Reformovana krestanska 6(6%)
Reformovana krestanska
Pravoslavna 9(9%)
Pravoslavna
Svedkovia Jehovovi 10(10%)
Svedkovia Jehovovi
Evanjelicka metodisticka 5(5%)
Evanjelicka metodisticka
Krestanske zbory 10(10%)
Krestanske zbory
Apostolska 4(4%)
Apostolska
Bratska jednota baptistov 3(3%)
Bratska jednota baptistov
Cirkev adventistov siedmeho dna 7(7%)
Cirkev adventistov siedmeho dna
Cirkev bratska 7(7%)
Cirkev bratska
Zidovske nabozenske obce 3(3%)
Zidovske nabozenske obce
Starokatolicka 3(3%)
Starokatolicka
Cirkev ceskoslovenska husitska 2(2%)
Cirkev ceskoslovenska husitska
Ine 5(5%)
Ine
Bez vyznania 9(9%)
Bez vyznania
hlasł: 103
anketa weblight.cz