Moje vierovyznanie
Rimskokatolicka 13(12%)
Rimskokatolicka
ECAV 6(5%)
ECAV
Greckokatolicka 4(4%)
Greckokatolicka
Reformovana krestanska 6(5%)
Reformovana krestanska
Pravoslavna 10(9%)
Pravoslavna
Svedkovia Jehovovi 10(9%)
Svedkovia Jehovovi
Evanjelicka metodisticka 5(5%)
Evanjelicka metodisticka
Krestanske zbory 10(9%)
Krestanske zbory
Apostolska 4(4%)
Apostolska
Bratska jednota baptistov 5(5%)
Bratska jednota baptistov
Cirkev adventistov siedmeho dna 7(6%)
Cirkev adventistov siedmeho dna
Cirkev bratska 7(6%)
Cirkev bratska
Zidovske nabozenske obce 4(4%)
Zidovske nabozenske obce
Starokatolicka 3(3%)
Starokatolicka
Cirkev ceskoslovenska husitska 2(2%)
Cirkev ceskoslovenska husitska
Ine 6(5%)
Ine
Bez vyznania 9(8%)
Bez vyznania
hlasł: 111
anketa weblight.cz