Moje vierovyznanie
Rimskokatolicka 13(11%)
Rimskokatolicka
ECAV 7(6%)
ECAV
Greckokatolicka 4(3%)
Greckokatolicka
Reformovana krestanska 6(5%)
Reformovana krestanska
Pravoslavna 10(8%)
Pravoslavna
Svedkovia Jehovovi 10(8%)
Svedkovia Jehovovi
Evanjelicka metodisticka 5(4%)
Evanjelicka metodisticka
Krestanske zbory 13(11%)
Krestanske zbory
Apostolska 4(3%)
Apostolska
Bratska jednota baptistov 5(4%)
Bratska jednota baptistov
Cirkev adventistov siedmeho dna 7(6%)
Cirkev adventistov siedmeho dna
Cirkev bratska 7(6%)
Cirkev bratska
Zidovske nabozenske obce 4(3%)
Zidovske nabozenske obce
Starokatolicka 3(3%)
Starokatolicka
Cirkev ceskoslovenska husitska 2(2%)
Cirkev ceskoslovenska husitska
Ine 7(6%)
Ine
Bez vyznania 11(9%)
Bez vyznania
hlasł: 118
anketa weblight.cz