Moje vierovyznanie
Rimskokatolicka 15(11%)
Rimskokatolicka
ECAV 7(5%)
ECAV
Greckokatolicka 5(4%)
Greckokatolicka
Reformovana krestanska 6(4%)
Reformovana krestanska
Pravoslavna 11(8%)
Pravoslavna
Svedkovia Jehovovi 11(8%)
Svedkovia Jehovovi
Evanjelicka metodisticka 6(4%)
Evanjelicka metodisticka
Krestanske zbory 14(10%)
Krestanske zbory
Apostolska 4(3%)
Apostolska
Bratska jednota baptistov 6(4%)
Bratska jednota baptistov
Cirkev adventistov siedmeho dna 9(7%)
Cirkev adventistov siedmeho dna
Cirkev bratska 8(6%)
Cirkev bratska
Zidovske nabozenske obce 5(4%)
Zidovske nabozenske obce
Starokatolicka 4(3%)
Starokatolicka
Cirkev ceskoslovenska husitska 2(1%)
Cirkev ceskoslovenska husitska
Ine 7(5%)
Ine
Bez vyznania 15(11%)
Bez vyznania
hlasł: 135
anketa weblight.cz