Nvtvn kniha
 
Jméno: 
Email: 
WWW: 
  1+1=

    

Guyver 16:06:30 19.09.2011
Rovn by se nemlo kat "vyznava tradinch hodnot", ale "zaprdnec".

Petr 15:44:35 07.07.2011
Ndhern lnek, je poten si ho pest, dkuji.

Eva pov 08:17:33 20.12.2008
Dky za pesn formulace. pov

imnek 13:54:18 15.12.2008
Moc dkuji.

Tom Hrab 11:35:14 15.12.2008
Michale, tce zkou tene a zamluje rozumn mylenky zbytenm mnostvm slov. Tvj lnek je sice rozumn, ale kdo jej cel pete, ten je hrdinou se silnou vl.
Krom toho bych u nepouval archaick "s" ve slovech typu "pozitivn".

Pes 12:27:51 13.12.2008
POZOR, TADY SE CENZURUJ ODLIN NZORY!

Magdalena Tmov 10:10:04 13.12.2008
Pravdiv hlas v pouti slovnho smogu, kter je vak nutn dt do kol, nejen na strnky Institutu.

Michal Kretschmer 20:56:23 12.12.2008
Ad Jaroslav Rokyta

Jardo, dk za koment. K tomu dv poznmky:

1. Pe trochu problm bych ml s nhradou tolik vzvanch "hodnot" "dobrem" a s vnmnm homosexuality. Ad Hodnoty. Jist by se dala i zde najt spousta pklad rozdlnho chpn toho, co je dobro, nap. mezi muslimy a kesany. take tady nevm. Tady nejde o to, e by ti, kdo hovo o dobru, jako teba kesan a muslimov, mli o tom, co je dobro, nutn stejnou pedstavu. Jde o to, e povauj dobro na nco objektivnho, co si nememe libovoln sami volit. Samozejm, e lze vst polemiku mezi zastnci rznch postoj ohledn toho, co je dobro. Strun tedy: hovoit o hodnotch je subjektivn a relativistick a tko si me klst nrok na veobecn pijet, hovoit o dobru si klade nrok na objektivnost apravdivost, jakkoli nkter vroky o dobru mohou bt nepravdiv.

2. Ad homosexualita pi o praktikovn homosexuality, ne pouze o sklon k tomu. patn sklony, by rznho druhu, mme asi vichni a rznou mrou jim podlhme. Kdy nkdo nad svmi pokuenmi vtz, blaze jemu. Kdy ne, je to smutn, ale jet hor je, kdy nkdo pak prohls, e podlhat tomu je v podku. Mnoho lid m nap. sklon k tomu se vztekat, nkte se dovedou ovldat, jin obas vybuchnou, ale jak by ses dval na toho, kdo by tvrdil, e bt zuivcem je ivotn alternativa. Stejn pstup lze pak aplikovat na ty, kdo maj homosexuln sklony.

Michal Kretschmer 20:50:05 12.12.2008
Ad Jaroslav Rokyta

Jardo, dk za koment. K tomu dv poznmky:

1. Pe trochu problm bych ml s nhradou tolik vzvanch "hodnot" "dobrem" a s vnmnm homosexuality. Ad Hodnoty. Jist by se dala i zde najt spousta pklad rozdlnho chpn toho, co je dobro, nap. mezi muslimy a kesany. take tady nevm. Tady nejde o to, e by ti, kdo hovo o dobru, jako teba kesan a muslimov, mli o tom, co je dobro, nutn stejnou pedstavu. Jde o to, e povauj dobro na nco objektivnho, co si nememe libovoln sami volit. Samozejm, e lze vst polemiku mezi zastnci rznch postoj ohledn toho, co je dobro. Strun tedy: hovoit o hodnotch je subjektivn a relativistick a tko si me klst nrok na veobecn pijet, hovoit o dobru si klade nrok na objektivnost apravdivost, jakkoli nkter vroky o dobru mohou bt nepravdiv.

2. Ad homosexualita pi o praktikovn homosexuality, ne pouze o sklon k tomu. patn sklony, by rznho druhu, mme asi vichni a rznou mrou jim podlhme. Kdy nkdo nad svmi pokuenmi vtz, blaze jemu. Kdy ne, je to smutn, ale jet hor je, kdy nkdo pak prohls, e podlhat tomu je v podku. Mnoho lid m nap. sklon k tomu se vztekat, nkte se dovedou ovldat, jin obas vybuchnou, ale jak by ses dval na toho, kdo by tvrdil, e bt zuivcem je ivotn alternativa. Stejn pstup lze pak aplikovat na ty, kdo maj homosexuln sklony.

Jaroslav Rokyta 15:00:59 11.12.2008
Michale, naprost souhlas. trochu problm bych ml s nhradou tolik vzvanch "hodnot" "dobrem" a s vnmnm homosexuality. Ad Hodnoty. Jist by se dala i zde najt spousta pklad rozdlnho chpn toho, co je dobro, nap. mezi muslimy a kesany. take tady nevm. Ad homosexualita - tak akceptuji poznn souasn vdy, e to nen zleitost vle, pn nebo rozhodnut, ale e jde o zleitost vrozenou. Vad mi pouze ten humbuk kolem, dky ktermu si obas pipadm provinile, e homosexulem nejsem!
Jinak stoprocentn souhlas.
Nekonen vanivost naich politik m ji pestala pekvapovat a je pro mne pedevm vrazem jejich nevzdlanosti a nekulturnosti a buranizace spolenskho ivota vbec. Viz perly jako: "V tuto chvle nemohu pedjmat; nejoptimlnj, nejidelnj,... " a jin nesmysly.
Absence obecn slunosti, reprezentovan teba desaterem, je obecn vmna jako nedobr stav, ovem mlokdo je schopen a ochoten zat sm u sebe.
Ponaje Blou Horou (nebo mon jet dve) pila tatoo spolenost nkolikrt o elity. A je to znt. Dnen elity (a ji by se urit nali vhodn reprezentanti) jet nejsou zral v tom smyslu, e by si pirozenou cestou vydobyly postaven, kde by mohly slouit vem a zstvaj stranou zhnuseny souasnou politickou i spoleenskou (ne)kulturou. Navc nae spolenost je natolik infikovan rdobypokrokovm rovnoststvm (z nho profituj armdy lnch a neschopnch), e pslunost k elit se vnm jako pitujc okolnost!
He se vyrovnvm s tm, kdy tuto vanivost a przdn slovn balast nachzm i v seriznch mdich. Pipadm, e si novini zaast neuvdomuj svoji obrovskou zodpovdnost, kterou maj. Kampaovitost a bulvarizace mdi budi dkazem.
K crkevn zleitostem mi nepslu se vyjadovat, nicmn i jako laik mm pocit, e m v zsad pravdu, e i crkev podlh vznamovm posunm a jak se j vytk mnohdy i poprvu jist strnulost a mal fexibilita v reakci nna reln vvoj lidstva, v tomto bych souhlasil s nvratem a restaurac jist konzervativnosti.

Dky, mj se hezky a proij spokojen a klidn Vnocem i vykroen do novho roku.

Jarda.

Návštěvní kniha www.weblight.cz

Lomboo.cz - Vtipná těhotenská trička