Nvtvn kniha
 
Jméno: 
Email: 
WWW: 
  1+1=

    

Martin R. ejka 13:12:26 30.01.2009
Oparvdu moc pkn text, kter nm pipomn zsadn kesansk postoj ke svtu i k sob sama.

Erika Strelingerov 14:38:03 25.01.2009
Moc som van za tento prspevok, pretoe je skutone nesmierne povzbudzujci. Dnes, ke sme zo vetkch strn obklopen frflanm a saovanm sa na vetko naokolo, je oslobodzujce ta pravdu o ase. Ale aj z inho dvodu som sa rozhodla prida tento komentr: prost jazykov barira mi brni (a predpokladm, e nielen mne) zoznmi sa s mnohmi povzbudivmi komentrmi Psma z pera svtch (ako je text sv.Augustna - predpokladm, e ho autor lnku preloil z latininy, alebo existuje vydan preklad?) a musm poveda, e mi vemi chbaj. Mnoh pramenn latinsk originly, ktor my mnoh nevieme preta, s toti nanajv zrozumiten svojim posolstvom a ponkaj neobyajn vhad do situcie udskho ivota, hoci u niekokm genercim boli prezentovan ako texty temnho stredoveku . Preto vaka za ryvok z Augustnovej kzne. Je asn, akoby som ho dnes poula z kazatenice.

Návštěvní kniha www.weblight.cz

Lomboo.cz - Vtipná těhotenská trička