Nvtvn kniha
 
Jméno: 
Email: 
WWW: 
  1+1=

    

vnllqbWQ 07:41:35 26.02.2020
qgounu discount prescription medications <a href=http://healthcareregional.com/>order pharmaceuticals online</a> canadian pharmacies com
buy online drugs odluez <a href="http://healthcareregional.com/">drug stores canada</a> discount prescription medications
canada pharmacies online

Marionabari 18:24:24 10.05.2018
kamagra oral jelly side effects
<a href="http://kamagraonl.com/">kamagra 100 mg oral jelly</a>
kamagra oral jelly uk
<a href="http://kamagraonl.com/">buy kamagra</a>
kamagra oral jelly india price
http://kamagraonl.com/
kamagra 100mg chewable tablets india

kamagra 100mg 14:33:39 07.04.2018
india kamagra 100mg chewable tablets
<a href="http://kamagrabst.com/">kamagra oral jelly usa next day shipping</a>
kamagra oral jelly cvs
<a href="http://kamagrabst.com/">buy kamagra online</a>
kamagra jelly amazon
http://kamagrabst.com/
kamagra bezorgen rotterdam

kamagra oral jelly kaufen 15:08:09 06.04.2018
chewable kamagra polo 100mg
<a href="http://kamagrabst.com/">buy kamagra 100 mg</a>
kamagra forum srpski
<a href="http://kamagrabst.com/">india kamagra 100mg chewable tablets</a>
kamagra oral jelly 100mg reviews
http://kamagrabst.com/
kamagra 100mg tablets

Michal Semn 22:40:52 16.11.2008
dm p. Svobodu a p. Loisyho (apropos, m v nick symbolizovat ideovou spnnost s crkevn odsouzenm modernistou?), aby vedli vcnou diskusi. S vjimkou jednoho omylu, tkajcho se identity kritizovanho autora, zatm nedokzali vyvrtit Malho vhrady, vznesen na adresu nkterch lnk v revue Salve. Pokud budou v kritice Dr. Malho postupovat formou ad hominem, ani by dokzali reagovat na rovni teologick reflexe, znemonm jejich vstup do diskuse.

xxx 13:24:01 15.11.2008
Myslm si, e by se to Salve mlo nabdnout. Osoba fredaktora je zrukou, e by k dnmu vytrhvn nebo i jen zkracovn, pokud byste o to podal, nedolo. Kdy dovolil zveejnit tolik lnk o kterch pete ...

Radomr Mal 11:17:26 15.11.2008
Pedevm bych se chtl ohradit proti pomluv pana Loisyho. Nazval mne "nedostudovanm laickm historikem". To bude muset odvolat, nebo mm historii dn vystudovanou (dokonce na znmku vbornou) a ukonenou doktortem, jak je to zaznamenno na doktorskm diplomu, kter vlastnm a v mm obanskm prkazu. Ilegln za komunismu jsem tak vystudoval teologii. Pomluva Loisyho bohuel ukazuje na skutenou rove tchto lid. Kdy nemohou argumentovat fakty, vymlej dehonestujc li. Pokud si pesto kaj "kesan", tak je upozoruji, e le a pomluva jsou vdycky hchem.

Pan Svoboda se zase chyt vci, kter s tm absolutn nesouvis. J samozejm vm o ivotopisci Pia XII. Chenauxovi, osobn si ale daleko vce cenm Bleta, Groppeho a Loewa, co je vc osobnho nzoru a pstupu. S problematikou vak vbec nesouvis, jestli je knzem nebo laikem, nikdo, jen se zabv danou problematikou, nestuduje podrobn ivotopisy autor, kte o n psali. Argument pana Svobody je tedy jasn elov. Nen tak pravdou, e napadm biskupa. Kterho? Snad mons. Duku? Pokud pnov umj st, tak si mohli vimnout, e jeho jmno tam nikde nezmiuji. Napsal k slu jen obecn vod. Krom toho si pnov asi nevimli, e 3 lnky v tomto Salve chvlm.

Jako svobodn oban mm prvo zveejnit svou recenzi kdekoliv. Salve jsem ji nenabzel, nebo jsem se obval, e by mi ji zcela jist nezveejnili a pokud, tak ne plnou, nkte jej redaktoi by mon vytrhli pr vt z kontextu, aby ze mne udlali "blba". Proto jsem vyuil internetovho mdia, kam mm pstup, nehled k tomu, e povauji nkter heterodoxn tvrzen jistch autor za velmi zvan a tud ctm potebu na to katolickou veejnost upozornit.

BERAN 02:13:23 15.11.2008
pro pana doktora Malho, ale asi i ostatn :-) :

Samozejm, e dn zkon Sbrky zkon esk republiky Vm nic nepikazuje, ale Vm jde o pravdu, e? Je-li njak rozpor, zdlo by se mi logick, s dotynmi to probrat.

I my dva zde mme jist nesoulad v mylenkch a j na to nereaguji tm, e si na svm blogu postuji, jak pan doktor Mal nepochopil, co jsem mon ne moc jasn napsal.

Pi k vci sem, protoe mi to naizuje zkon logiky. Ve Sbrce nevyel a slo nem. :-)

Ve dobr, T.B.


svoboda 21:41:55 14.11.2008
Mal: "manipulace (nejmn cca 10x), nehorznost, vrcholn nehorznost (2x), neomodernistick orientace, neserizn vytrhvn, pstup autor nen ani vdeck, ani kesansk, opravdov "gl", demagogie, biblick vda jako ideologie k rozkladu vry, zavdjc....". Inu kdo nastavuje slovnk a kdo se vyjaduje bulvrn je patrn na prvn pohled... takovouhle "recenzi" by v dnm historickm asopise neotiskli. Historik, kter nezn nejzsadnj autory pro tma, ke ktermu se vyjaduje - prv v recenzi, si zaslou uvozovky.

xxx 21:21:30 14.11.2008
Noviny: vytrhvat, zapkle, pinit, "historik", nezn, schopen, styl - jen na tyech dcch. Fakta k jeho textu to nejsou.

svoboda 20:08:52 14.11.2008
Zatmco Mal me vytrhvat ze souvislost a zapkle pinit kde koho, jemu zde neme nikdo nic ci. Ostatn, "historik" Mal, kter pe recenzi na slo o Piu XII. a nezn autora nejnovj /6 let star/ monografie tohoto papee, a je schopn z laika a vcara udlat "francouzskho knze" jasn prozrazuje solidnost a styl sv prce a o co mu jde. Fakta to nejsou.

svoboda 20:00:24 14.11.2008
Zatmco Mal me vytrhvat ze souvislost a zapkle pinit kde koho, jemu zde neme nikdo nic ci. Ostatn, "historik" Mal, kter pe recenzi na slo o Piu XII. a nezn autora nejnovj /6 let star/ monografie tohoto papee, a je schopn z laika a vcara udlat "francouzskho knze" jasn prozrazuje solidnost a styl sv prce a o co mu jde. Fakta to nejsou.

xxx 18:45:58 14.11.2008
Pane Loisy, Vae kritika se mi zd nevhodn. Nemli bychom radji vykat na odpov dr. Malho? To pece nejde, ud se tn a u vichni hajluj. Vykejme, pozorujme a hlavn - sname se pesn myslet. Znme pece mnostv vysoce dostudovanch blb ... Takhle tedy ne.

Loisy 17:04:08 14.11.2008
Podrdn postoj p. Malho m nepekvapuje. Ve skutenosti to na zcela pravovrn slo zcela pravovrnho asopisu, kter se nesna ne vyzvihnout vznam a dleitost Pia XII. a obrtit k nmu pozornost vzdlan katolick veejnosti. Malho arogantn kritika jen ukazuje, jak mlo je sm vrnm synem crkve, kterou jen tup, mimo jin i toky na jej vynikajc knze (a implicitn biskupa). Mloco je ve skutenosti tak "modernistick" jako plytk kritika ze strany nedostudovanho laickho historika na adresu teolog a hierarch.

xxx 14:05:14 14.11.2008
To je podivn nedorozumn. Pan Beran zejm svj dotaz myslel tak, zda jste podal Salve, o to, aby tento asopis na svch strnkch zveejinil V koment ...

Radomr Mal 11:47:57 14.11.2008
A kter zkon mi pikazuje "podat redakci o zveejnn svch nmitek"? Salve, pokud vm, je veejn mdium, proto tak mm jako oban prvo na veejnou polemiku s lnky, kter tam byly zveejnny, ani bych se musel nkoho ptt.

BERAN 04:30:27 14.11.2008
Pro pana doktora Malho:

Bute zdrv, pane doktore,
rd bych vdl, zda jste redakci podal o zveejnn svch nmitek.

Dkuji a peji ve dobr, Tom Beran

xxx 10:21:46 10.11.2008
V takovch pspvcch nkdy chyb vcnost. Pispjme k n teba takto:
---------------
Revue Salve:
REDAKCE
fredaktor:
Dominik Duka OP
--------------------
vkonn redaktor:
Norbert Schmidt
Martin Bedich
----------------
redakn rada:
Josef Barto
Dominika Bohuov OP
Lawrence ada SM
Tomasz Dostatni OP
tpn Filip OP
Ivo Hark
Tom Chud
Klra Jelnkov
Pavel Vojtch Kohut OCD
Benedikt Mohelnk OP
Jan Linka
Ji Pavlk
Tom Petrek
Tom Pospil OP
Jan Regner SJ
Albert-Peter Rethmann
Alexius Vandrovec OSB
a dal ptel

Renda 10:36:46 09.11.2008
P.Petrek je znm modernista a halkovec, od nj tyto manipulece nejsou nic divnho. Minul rok ml demagogickou pednku s Halkem k 100. vro encykliky sv. Pia X Pascendi, kdy ji v podstat zesmnili.

Radomr Mal 12:06:11 08.11.2008
A jet ad Pius XII. Sledoval jsem poad Historick magazn, kde vystupovali ebek a Petrek. Musm objektivn konstatovat, e tam P. Petrek mluvil docela rozumn. koda, e to nemohu ci o jeho lncch v Salve. Dnes ji je stoprocentn jasn, e Pius XII. nebyl chladn politick kalkultor, jen by obtoval idy kvli preferenci "menho zla" nacismu ped "vtm zlem" komunismu, ani zbablec, kter by odmtl pro n cokoliv udlat. Proto ze strany katolickch progresist u tyto argumenty neslyme, ano, do jist mry ho v tomto i hj, jak je z lnk Chenauxe a Petrka zejm, ale neodpust si vloit do toho tu a tam jedovatou poznmku a scestnou interpretaci, jako nap. tu o "neodsouzen" agrese Nmecka vi Polsku (odkazuji na Bleta, kde je mono dost se prav opak) nebo o snaze "zmrnit" napt s nacistickm Nmeckem nebo o "pedkoncilnm smlen o idech". Jsou to s prominutm poouchlosti, kter maj podle mne ci teni: ono to, co se o Piu XII. tvrd, nen sice v podku, ale s tm Piem XII. to tak tak zcela v podku nen. A toto nemm rd, to pokldm za nebezpenj ne oteven tok, proto jsem reagoval.

Radomr Mal 11:50:31 08.11.2008
Ven pane kolego Svobodo! Nemohu s Vmi polemizovat, protoe nic konkrtnho nepedkldte jako nmitku, jen to, e oznauji prof. Chenauxe titulem "Otec". Pedn na Laternsk univerzit, tak se domnvm, e je knz - pokud ne, tak je to z m strany omyl, kter se ale pece vbec netk merita vci. Jinak argumentovat jako "dkazem" spolench cl Tridenta a II. Vatikana tm, e oba koncily mly v myslu "obnovit Crkev", je velice chab, to snad uznte. Pjdeme-li do historie, tak kad koncil ml tento zmr, by rzn vyjden podle charakteru doby.

Standa 20:34:05 07.11.2008
ven ptel, pr sel "slavnho" Salve se mi dostalo do ruky a pr slovy - je to hnus, kter by byl ped koncilem na indexu, protoe oteven propaguje tzv. Novou teologii, odsouzenou prv Svatm otcem Piem XII. v encyklice Humani generis. Proto mne tak recenze dr.Malho potila. Dnen esk katolick tisk - to je vyplen Vinice Pn.
V Kristu a Marii Standa

Michal Kretschmer 15:02:16 07.11.2008
Vborn lnek PhDr. Malho, kter by jist toho o Piu XII. mohl napsat vce, ale omezil se zde na recenzi a kritiku text ze Salve.

Jen bych pipomnl bod 13 z encykliky Mystici corporis, kde se pe: "Jestlie bychom chtli definovat a popsat pravou crkev Jee Krista kterou je jedna, svat, katolick, apotolsk a msk crkev nenalezneme nic vzneenjho, velebnjho nebo vce boskho ne vraz mystick tlo Kristovo."

To je jednoznan formulace na rozdl od vrazu "subsistit in" v Lumen gentium, kter pipout vklad jakoby jedin crkev Kristova byla nco jinho ne katolick crkev.

Mystici corporis i Mediator Dei ukazuj, e by Pius XII nebyl srozumn s pokoncilnm vvojem v katolick crkvi.

Johan 14:17:29 07.11.2008
Dal zmaten vkik.
Zeptm se vs, pane Svobodo, zruila snad konstituce Dei verbum zvaznost rozhodnut PBK? Ano?
A dal ohnn se v postu. To pedloen protitvrzen (nepodloenho) proti bodu 6. to m bt jako nevvratn dkaz?

Svoboda 13:42:01 07.11.2008
Byly pineseny dva nevvratn dkazy Malho elov manipulace s textem...chcete dal: k bodu 6. el Pius XII. skuten neodsoudil nacistickou invazi do Polska a opodn promluva pi soukrom audienci to neme v dnm ppad nahradit. Chenaux rozhodn nen oerova Pia XII., napsal brilantn knihu, kde ho hj. A opt msto njakch argument jen ev samozvanch inkvizitor, kte chtj posuzovat a exkomunikovat kardinly, biskupy a profesory papeskch teologickch fakult. Ono crkevn magisterium pro vs pestv platit po roce 1958? Co dogmatick konstituce Dei Verbum? Dval jsem se do Merella, Studium a etba Bible a podle nj je to jasn zmna pstupu a uznn historicko-kritick metody a teorie literrnch nr. Zvltn katolci, kte se duuj poslunosti papem, ale tmi souasnmi pohrdaj...Tak si tu vzjemn pedvdjte va samozvanou pravovrnost a dajnou lep katolicitou. Bute s Bohem

Návštěvní kniha www.weblight.cz

Lomboo.cz - Vtipná těhotenská trička