Nvtvn kniha
 
Jméno: 
Email: 
WWW: 
  1+1=

    

MM 00:16:30 03.11.2012
Mt 5,17

Ladislav Borovsk 18:07:55 12.03.2009
Ormus et pro prfidis Judais : ut Deus et Dminus noster uferat velmen de crdibus erum ; ut et ipsi agnscant Jesum Christum, Dminus nostrum.
Omnpotens sempitrne Deus, qui tiam judicam perfdiam a tua misericrdia non repllis : exudi preces nostras, quas pro illus ppuli obcaecatione defrimus ; ut, gnita verittis tuae luce, quae Christus est, a suis tnebris eruntur. Per endem Dominum.
Amen.

Ondej Vanek 16:38:22 12.03.2009
Pro ty superlativy? Toto jsou nap. jasn nepravdy i snad li:

Za prv a druh:
"Souasn judaismus pedstavuje tedy ji zcela jin ne starozkonn nboenstv a lze i ci, e Bh, kterho uctv, je jin ne Bh kesan, nebo vslovn vyluuje vru v Trojici a Vtlen Boho Syna." -Nmitka: Nen to jin nboenstv a neuctv jinho Boha, by neuznv dal zjeven a udlosti. Ospravedlnni budou Bohem podle jejich srdce.

Za tet:
"Nejen judaist, ale i jin idovsk skupiny se projevuj jako neptel kesanstv, zejmna katolick crkve. Ti dnen id, kte se hls k Talmudu, se alespo implicitn hls k jeho rouhaskm vrokm o Jei a k schvalovn jeho popravy a pronsledovn kesan."
Nmitka: Toto je opravdu projekce zmru, kter autor zjevuje. patn zakrvan klasick kolekce antisemitskch pedsudk, kter vystrkuje rohy i jinde v textu (jak tam k, o em e to tady nechce pst jak tady o tom pnov chrochtaj blahem). Asi by se mu nehodilo do krmu, e jeden synedrion (njak ten rabnsk soud) pezkoumal asi v 70. letech proces s Jeem a oznail tehdej rozsudek za neplatn a Jeovu popravu za justin vradu. Navzdory talmudu, kt. asi idy nzorov rozdluje vc ne cokoli, neb je to sbrka nejrznjch vrok.

S autorovou logikou meme klidn nazvat Nmce faistickmi vrahy jet dnes.
A Bohu dky za sionismus, idy a Izrael, snad jen dky tomu meme navtvovat svat msta, mohamedni by to dvno smetli z povrchu zem!
Ostatn id zstvaj Bohu draz kvli praotcm, jak o tom pe sv. Pavel. (m 11,28, zajmav pak m 11,16). Krom toho znte "Poehnm tm, kdo ti ehnaj..." a dle?

Ladislav Mal 11:32:29 12.03.2009
Dky, pane Kretschmere, za Vae slova. Z hlediska katolick teologie dkladn, pesn a pro dnen dobu velmi potebn lnek. Ctl bych poznamenat, e id nepestali proti Kristu bojovat, jejich prioritn zjem je likvidace Crkve. V prbhu vk se bohuel v dsledku na morln nedostatenosti pomoc penz veteli do pzn mocnch, zejmna svtskch vldc. Mementem maj pro ns bt jejich sten spchy: reformace v 16.stol., francouzsk revoluce, sionismus, finann ovldnut svtov ekonomiky, 2.vatiknsk koncil s jeho vsledky aj. Konen vtzstv ovem pat Zmrtvchvstalmu Kristu!

mk 10:00:23 12.03.2009
pro pana Biskupickho:
star literaturu ne list ap. sv. Barnabe asi nenajdete
http://www.fatym.com/taf/knihy/patrol/p_barnab.htm#II
http://www.fatym.com/taf/knihy/patrol/nabidka.htm
http://www.kosmas.cz/knihy/123691/spisy-apostolskych-otcu/

Luk Biskupick 19:05:51 11.03.2009
Vborn lnek. Dkuji pane Kretschmere. Chodm do kostela ji 45 let, ale jet jsem ani jednou neslyel v kzn o katolickm pohledu na idovstv, nato abych se nco takovho doetl v "Katolickm tdenku". lovk po tom mus ptrat sm, vtinou ve star literatue.

pan Contras 14:42:05 11.03.2009
Naprosto vynikajc rozbor, rozliujc pesn co je rasismus a co jsou nboensk omyly judaismu a jak se k nim stavt. Autor nezaujm postoje a nedistancuje se politickmi frzemi, ale k jasnmi slovy pravdu.

Armin 10:08:52 11.03.2009
Dkuji, konen velmi poctiv a dn shrnut o tomto tmatu.

Michal Kretschmer 22:14:37 10.03.2009
ad Radomr Mal: Samozejm, e souasn nepoktn idy nelze pokldat za "bohovrahy". Jee na k pivedly nae (tedy moje, kesan, id, muslim, pohan) hchy, i kdy ne kadho stejnou mrou.

Ti, kdo jednn tehdej velerady schvaluj, jsou na podobn rovni jako ti, kdo dnes schvaluj komunistick i nacistick zloiny.

Radomr Mal 20:18:43 10.03.2009
Skvl! S tm ale souvis otzka: Je mono souasn idy pokldat za "bohovrahy"? To samozejm ne, odmt to i Crkevn Uitel sv. Bernard z Clairvaux a ani ve stedovku nepokldala Crkev idy tehdy (ve stedovku) ijc za Kristovy vrahy, ale za bohorouhae, pokud vyznvaj Talmud a hj jeho blasfemick teze o Synu lovka jako "nemanelskm synu" "smilnice" Marie. To plat i o souasnch idech. Jestlie v rouhavm pomluvm Talmudu o Jei a je, jsou bohorouhai, jestlie na to nemaj nzor nebo to nehlsaj, tak pouze ij v bludu jako kdokoliv jin, odlouen od Kristovy Crkve. Protestant, mohamedni i ateist idovskho pvodu jsou protestanty, mohamedny a ateisty jako kad jin, samozejm katolick konvertita ze idovstv je katolkem na stejn rovni s jinmi.

Návštěvní kniha www.weblight.cz

Lomboo.cz - Vtipná těhotenská trička