Jméno: 
Email: 
WWW: 
  1+1=

    

VS Reagovat title= 08:49:33 31.03.2017
Ohledn zabavovn, mlo by to bt obrcen, seznam pesn vymezen co lze zabavit a tm by mla bt pouze nadhodnota bnho ivota, za druh dlunou stku nelze dle zvyovat a nklady na vymhn nese vitel, jako v nmecku

Jn Brezni Reagovat title= 22:23:10 29.05.2016
http://www.novinky.cz/domaci/303200-exekutorka-dostala-rekordni-dvoumilionovou-pokutu.html

Jn Brezni Reagovat title= 09:55:00 28.05.2016
Pokud na Vs nkdo uplatn rozhod nlez a doshne tak exekuce, lze se brnit i potom. Po vydn nlezu mte pouh 3 msce pro jeho napaden u soudu, pot je nemon jej zruit i pes jeho neplatnost, jeliko soud Vae veker podn odmtne pro opodnost. Dky bohu i po tto lht je mono uplatnit u soudu neplatnost takovho nlezu. Oni toti majitel tchto exekunch titul asto ma doruen tak, aby jste tmsin lhtu provihli. V ppad, e se tak stane a Vm lhta utekla, obrate se na pslun exekun soud a podejte nvrh na zastaven exekuce pro jej neppustnost z dvodu vad rozhodho nlezu. Pokud soud zjist i dodaten napklad neplatnost rozhod doloky, mus takovou exekuci zastavit.

Vatek ze zkona . 216///1994 Sb. o rozhodm zen a vkonu rozhodch nlez.

35
[Nvrh na zastaven vkonu rozhodnut]

(1) I kdy nepodala nvrh na zruen rozhodho nlezu soudem, me strana, proti n byl soudem nazen vkon rozhodho nlezu, bez ohledu na lhtu stanovenou v 32 odst. 1, podat nvrh na zastaven nazenho vkonu rozhodnut krom dvod uvedench ve zvltnm pedpisu5 i tehdy, jestlie
a)

rozhod nlez je stien nkterou vadou uvedenou v 31 psm. a), d) nebo f),
b)

jsou dvody pro zruen rozhodho nlezu vydanho ve sporu ze spotebitelsk smlouvy podle 31 psm. a) a f), h) nebo pokud jsou dny dvody podle 31 psm. g) a rozhod nlez neobsahuje pouen o prvu podat nvrh na jeho zruen soudu,
c)

strana, kter mus mt zkonnho zstupce, nebyla v zen takovm zstupcem zastoupena a jej jednn nebylo ani dodaten schvleno,
d)

ten, kdo vystupoval v rozhodm zen jmnem strany nebo jejho zkonnho zstupce, nebyl k tomu zmocnn a jeho jednn nebylo ani dodaten schvleno.

(2) Je-li podn nvrh podle odstavce 1, soud provdjc vkon rozhodho nlezu zen o vkon rozhodnut peru a ulo povinnmu, aby do 30 dn podal u pslunho soudu nvrh na zruen rozhodho nlezu. Nen-li v tto lht nvrh podn, pokrauje soud v zen o vkon rozhodho nlezu.

(3) Je-li rozhod nlez zruen, mohou pak strany postupovat obdobn podle 34.

Huk Reagovat title= 23:36:26 27.05.2016
Vc hlav. Vc rozumu

Návštěvní kniha www.weblight.cz

Lomboo.cz - Vtipná těhotenská trička